Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

16.07.2014 Преку Програмската канцеларија на Советот на Европа
Студиска посета на полициски едукативни центри во Република Словенија

Програмската канцеларија на Советот на Европа во рамките на проектот „Јакнење на капацитетите на органите за спроведување на законот за соодветно постапување со задржани и осудени лица“, организираше студиска посета на вработени лица од Министерството за внатрешни работи.

Претставниците на Министерството се задолжени за изготвување на наставни програми за основна и континуирана обука од областа на етичко однесување и почитување на човековите права при полициско постапување, како и употреба на средства за присилба и превенција на несоодветно постапување со задржани лица.

При студискиот престој посетени се Полицискиот центар за обука – Готеница, Полициската академија – Тацен, Министерството за внатрешни работи и полициската станица – Мосте, каде од страна на вработените на двете Министерства разменети се искуства од областа на организациската структура како и начинот на спроведување на основната и континуираната обука.

Од страна на претставниците од МВР на Словенија се презентирани нивните искуства во поглед на превземините реформи за приближување кон ЕУ стандардите. Студиската посета беше помогната од страна на консултантот на Советот на Европа г-дин Александер Кребл.

Назад

 
Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бб, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@mvr.gov.mk