Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
Закон за детективска дејност (“Службен весник на РМ” бр. 80/99)
пдф.документ (160 KB), 07.10.2005,
Подзаконски прописи-правилници
 
За отварање на правилникот кликнете тука
1.Правилникот за програмата и начинот на полагање на стручниот испит за вршење на детективска дејност и за составот на испитната комисија (“Службен весник на РМ” бр. 41/2000) (151 KB), 18.10.2005,

За отварање на правилникот кликнете тука
2.Правилник за образецот на барањето за издавање на легитимација за вршење на детективска дејност и образецот и начинот на издавање на легитимацијата за вршење на детективска дејност (“Службен весник на РМ” бр. 41/2000) (166 KB), 18.10.2005,

За отварање на правилникот кликнете тука
3.Правилник за образецот на лиценцата за вршење на детективска дејност (“Службен весник на РМ” бр. 41/2000) (60 KB), 18.10.2005,

За отварање на правилникот кликнете тука
4.Правилник за содржината и начинот на водење на евидентниот регистар на склучените договори за детективски услуги (“Службен весник на РМ” бр. 41/2000). (97 KB), 18.10.2005,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава