Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
Закон за обезбедување на лица и имот(„Службен весник на РМ„бр.80/99)
пдф.документ (208 KB), 05.10.2005,
Подзаконски прописи-правилници
 
За отварање на правилникот кликнете тука
1.Правилник за програмата и начинот на полагање на стручен испит за вршење работи на обезбедување на лица и имот (326 KB), 18.10.2005,

За отварање на правилникот кликнете тука
2.Програма за оспособување на лица и за полагање на стручен испит (0 KB), 07.10.2005,

За отварање на правилникот кликнете тука
3.Правилник за образецот на лиценцата за работа на обезбедување на лица и имот (269 KB), 18.10.2005,

За отварање на правилникот кликнете тука
4.Правилник за образецот на легитимацијата за обезбедување на лица и имот и начинот на нејзиното издавање (120 KB), 18.10.2005,

За отварање на правилникот кликнете тука
5.Правилник за видовите и типовите на огнено оружје за потребите на правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот и број на часови за оспособување во гаѓање, сите објавени во (“Службен весник на РМ” бр. 41/2000). (56 KB), 18.10.2005,
Агенција за обезбедување имот и лица

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава