Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

управни работи
Издавање на патна исправа
Издавање на патна исправа ако е изгубена или исчезната
Издавање на патна исправа ако е пополнета или оштетена
Издавање на патна исправа на малолетни лица
Издавање возачка дозвола
Издавање на итна возачка дозвола
Издавање на дупликат возачка дозвола
Издавање на возачка дозвола за велосипед со помошен мотор
Издавање на инструкторска возачка дозвола
Издавање на лична карта
Издавање на сообраќајни дозволи
Издавање одобренија за патување во странство на малолетни лица (до 14 години живот)
Видови барања предвидени со Законот за оружје
Заверка на категорија во возачка дозвола
Замена на возачка дозвола поради дотраеност или оштетеност
Замена на возачка дозвола со измината важност
Замена на странска возачка дозвола
Постапки за стекнување државјанство на РМ
Пријавување на живеалиште и престојувалиште
Пријавување промена на место на живеење на возачот
Постапка за промена на личното име
Регистрација на возила
Детективска дејност
Агенции за обезбедување на лица и имот
Странци

  
Видови барања предвидени со Законот за оружје

 

 

 Контакт информации
Ибраим Беќири  помошник министер во Оддел за граѓански работи 
       
Стандард за доставување (Временски рок)   
управни работи


НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.

документи
 
Формулар
Барање за издавање одобрение за набавување на муниција (65 KB), 08.11.2011, мвр

Формулар
Барање за заменување на дозволата издадена од надлежен орган на друга држава (74 KB), 08.11.2011, МВР

Формулар
Барање за издавање одобрение за набавување делови за оружје (65 KB), 08.11.2011, МВР

Формулар
Барање за издавање одобрение за набавка на оружје (77 KB), 08.11.2011, МВР

Формулар
Барање за замена на постојните дозволи за оружје (68 KB), 08.11.2011, МВР

Формулар
Барање за регистрација на оружје (98 KB), 08.11.2011, МВР

Уплатница
Административна такса за регистрација на едно парче оружје (1221 KB), 09.11.2011, МВР

Уплатница
Административна такса за потврда за пријавување оружје од D категорија (759 KB), 09.11.2011, МВР

Уплатница
Уплата за дозвола за носење на оружје (753 KB), 09.11.2011, МВР

Уплатница
Административна такса за дозвола за носење на оружје (757 KB), 09.11.2011, МВР

Уплатница
Уплата за дозвола за оружје (1200 KB), 09.11.2011, МВР

Уплатница
Административна такса за дозвола за колекционерско оружје (760 KB), 09.11.2011, МВР

Уплатница
Уплата за дозвола за колекционерско оружје (753 KB), 09.11.2011, МВР

Уплатница
Административна такса за дозвола за оружје (1205 KB), 09.11.2011, МВР

Уплатница
Уплата за потврда за пријавување на оружје од D категорија (756 KB), 09.11.2011, МВР

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава