Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
23.01.2010
Низ секојдневниот метеж од луѓе и возила во кој секој вработен брза да стаса до работното место, студентот до универзитетот,
Објавена на 23.01.2010 14:28:00
17.01.2010 Компаративни анализи на сообраќајните правила
Објавена на 17.01.2010 14:25:00
17.01.2010 Компаративни анализи на сообраќајните правила
Објавена на 17.01.2010 14:22:00
17.01.2010 Компаративни анализи на сообраќајните правила
Објавена на 17.01.2010 14:19:00
06.01.2010
Возачот не смее да управува со возило во сообраќајот на патот, ниту да започне да управува со возило ако е под дејство на алкохол.
Објавена на 06.01.2010 14:06:00
18.09.2009
Извадок од ЗБСП каде што се дефинира кога полицијата е должна да врши увид на сообраќајна незгода, а кога граѓаните-учесници во незгодата СЕ ДОЛЖНИ да ги отстранат возилата и да пополнат "ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА".
Објавена на 18.09.2009 15:19:00
Меѓуградски дестинации
ПРЕГЛЕД НА ТУНЕЛИТЕ НА ГЛАВНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА

Патна дестинација Пат km Име(Локалитет) Ширина на коловоз(m) Должина на тунел(m) Висина на тунелот(m)
Велес-Катланово M1 45+487 Кула 8.40 713 6.0
Катланово-Велес M1 46+389 Катланово 8.40 319 6.0
Катланово-Велес M1 164+571 Басино Село 1 7.80 66 6.0
Катланово-Велес M1 265+465 Басино Село  7.80 181 6.0
Демир Капија - Удово M1 124+943 Демир Капија 1 8.0 554 6.0
Демир Капија - Удово M1 125+420 Демир Капија 2 8.0 323 6.0
Скопје - Блаце M3 32+853 Блаце 7.0 144 6.3
Охрид - Ресен M5 23+783 Опеница 1 6.0 88 5.3
Охрид - Ресен M5 223+783 Опеница  6.0 40 5.3
Битола - Прилеп M5 73+028 Баир-Битола 7.7 140 7.1
Демир Капија - Удово R103 112+050 Демир Капија 1 3.5 77 5.2
Демир Капија - Удово R103 120+346 Демир Капија 2 5.6 56 4.5
Градско - Прилеп R106 23+648 Фарис 6.5 66 6.8
Маврово - Дебар R409 43+930 Скудриње 5.0 32 4.9
Охрид - Св. Наум R501 7+803 Св. Стефан 6.0 32 4.9
Макази - Царина R503 15+585 Отешево 6.0 111 4.9

Вкупна должина на тунелите на главните патишта (магистрални) 2568 m

Вкупна должина на тунелите на регионалните патишта 358 m

Вкупно (магистрални и регионални) 2926 m

 

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава