Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

ЗАКОН ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ПОЛИЦИЈА И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ОРУЖЈЕТО И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

ЗАКОН ЗА ГРАНИЧНА КОНТРОЛА И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ДРЖАВЈАНСТВО НА РМ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА КАРТА И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА СТРАНЦИТЕ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА АЗИЛ ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

ЗАКОН ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ

ЗАКОН ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

ЗАКОН ЗА ПРОМЕТ СО ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

ЗАКОН ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНА КРИМИНАЛИСТИЧКО-РАЗУЗНАВАЧКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ

ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И НЕДОСТОЈНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ

ЗАКОН ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ЗАКОН ЗА МАТИЧЕН БРОЈ


 

 

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава