Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Влез-излез на патници на граничните премини 2012
 
Влез излез 19.09.2012
(268 KB), 22.01.2013,

Влез излез 20.09.2012
(265 KB), 22.01.2013,

Влез излез 21.09.2012
(271 KB), 22.01.2013,

Влез излез 22.09.2012
(229 KB), 22.01.2013,

Влез излез 23.09.2012
(231 KB), 22.01.2013,

Влез излез 24.09.2012
(225 KB), 22.01.2013,

Влез излез 25.09.2012
(233 KB), 22.01.2013,

Влез излез 26.09.2012
(223 KB), 22.01.2013,

Влез излез 27.09.2012
(224 KB), 22.01.2013,

Влез излез 28.09.2012
(220 KB), 22.01.2013,

Влез излез 29.09.2012
(225 KB), 22.01.2013,

Влез излез 30.09.2012
(222 KB), 22.01.2013,

Влез излез 01.10.2012
(264 KB), 22.01.2013,

Влез излез 02.10.2012
(260 KB), 22.01.2013,

Влез излез 03.10.2012
(264 KB), 22.01.2013,

Влез излез 04.10.2012
(260 KB), 22.01.2013,

Влез излез 05.10.2012
(264 KB), 22.01.2013,

Влез излез 06.10.2012
(225 KB), 22.01.2013,

Влез излез 07.10.2012
(264 KB), 22.01.2013,

Влез излез 08.10.2012
(230 KB), 22.01.2013,

Влез излез 09.10.2012
(230 KB), 22.01.2013,

Влез излез 10.10.2012
(226 KB), 22.01.2013,

Влез излез 11.10.2012
(231 KB), 22.01.2013,

Влез излез 12.10.2012
(227 KB), 22.01.2013,

Влез излез 13.10.2012
(227 KB), 22.01.2013,

Влез излез 14.10.2012
(227 KB), 22.01.2013,

Влез излез 15.10.2012
(262 KB), 22.01.2013,

Влез излез 16.10.2012
(258 KB), 22.01.2013,

Влез излез 17.10.2012
(223 KB), 22.01.2013,

Влез излез 18.10.2012
(263 KB), 22.01.2013,

Влез излез 19.10.2012
(229 KB), 22.01.2013,

Влез излез 20.10.2012
(229 KB), 22.01.2013,

Влез излез 21.10.2012
(267 KB), 22.01.2013,

Влез излез 22.10.2012
(224 KB), 22.01.2013,

Влез излез 23.10.2012
(262 KB), 22.01.2013,

Влез излез 24.10.2012
(258 KB), 22.01.2013,

Влез излез 25.10.2012
(266 KB), 22.01.2013,

Влез излез 26.10.2012
(228 KB), 22.01.2013,

Влез излез 27.10.2012
(228 KB), 22.01.2013,

Влез излез 28.10.2012
(228 KB), 22.01.2013,

Влез излез 29.10.2012
(231 KB), 22.01.2013,

Влез излез 30.10.2012
(220 KB), 22.01.2013,

Влез излез 31.10.2012
(231 KB), 22.01.2013,

Влез излез 01.11.2012
(229 KB), 25.01.2013,

Влез излез 02.11.2012
(228 KB), 25.01.2013,

Влез излез 03.11.2012
(224 KB), 25.01.2013,

Влез излез 04.11.2012
(262 KB), 25.01.2013,

Влез излез 05.11.2012
(229 KB), 25.01.2013,

Влез излез 06.11.2012
(217 KB), 25.01.2013,

Влез излез 07.11.2012
(231 KB), 25.01.2013,

Влез излез 08.11.2012
(225 KB), 25.01.2013,

Влез излез 09.11.2012
(228 KB), 25.01.2013,

Влез излез 10.11.2012
(228 KB), 25.01.2013,

Влез излез 11.11.2012
(226 KB), 25.01.2013,

Влез излез 12.11.2012
(228 KB), 25.01.2013,

Влез излез 13.11.2012
(228 KB), 25.01.2013,

Влез излез 14.11.2012
(228 KB), 25.01.2013,

Влез излез 15.11.2012
(222 KB), 25.01.2013,

Влез излез 16.11.2012
(225 KB), 25.01.2013,

Влез излез 17.11.2012
(228 KB), 25.01.2013,

Влез излез 18.11.2012
(228 KB), 25.01.2013,

Влез излез 19.11.2012
(231 KB), 25.01.2013,

Влез излез 20.11.2012
(262 KB), 25.01.2013,

Влез излез 21.11.2012
(225 KB), 25.01.2013,

Влез излез 22.11.2012
(225 KB), 25.01.2013,

Влез излез 23.11.2012
(219 KB), 25.01.2013,

Влез излез 24.11.2012
(263 KB), 25.01.2013,

Влез излез 25.11.2012
(228 KB), 25.01.2013,

Влез излез 26.11.2012
(267 KB), 25.01.2013,

Влез излез 27.11.2012
(226 KB), 25.01.2013,

Влез излез 28.11.2012
(247 KB), 25.01.2013,

Влез излез 29.11.2012
(206 KB), 25.01.2013,

Влез излез 30.11.2012
(229 KB), 25.01.2013,

Влез излез 01.12.2012
(223 KB), 25.01.2013,

Влез излез 02.12.2012
(225 KB), 25.01.2013,

Влез излез 03.12.2012
(229 KB), 25.01.2013,

Влез излез 04.12.2012
(229 KB), 25.01.2013,

Влез излез 05.12.2012
(235 KB), 25.01.2013,

Влез излез 06.12.2012
(264 KB), 25.01.2013,

Влез излез 07.12.2012
(228 KB), 25.01.2013,

Влез излез 08.12.2012
(224 KB), 25.01.2013,

Влез излез 10.12.2012
(253 KB), 25.01.2013,

Влез излез 11.12.2012
(230 KB), 25.01.2013,

Влез излез 12.12.2012
(231 KB), 25.01.2013,

Влез излез 13.12.2012
(226 KB), 25.01.2013,

Влез излез 14.12.2012
(225 KB), 25.01.2013,

Влез излез 15.12.2012
(230 KB), 25.01.2013,

Влез излез 16.12.2012
(268 KB), 25.01.2013,

Влез излез 17.12.2012
(230 KB), 25.01.2013,

Влез излез 18.12.2012
(249 KB), 25.01.2013,

Влез излез 19.12.2012
(229 KB), 25.01.2013,

Влез излез 20.12.2012
(225 KB), 25.01.2013,

Влез излез 21.12.2012
(225 KB), 25.01.2013,

Влез излез 22.12.2012
(225 KB), 25.01.2013,

Влез излез 23.12.2012
(230 KB), 25.01.2013,

Влез излез 24.12.2012
(230 KB), 25.01.2013,

Влез излез 25.12.2012
(226 KB), 25.01.2013,

Влез излез 26.12.2012
(223 KB), 25.01.2013,

Влез излез 27.12.2012
(231 KB), 25.01.2013,

Влез излез 28.12.2012
(230 KB), 25.01.2013,

Влез излез 29.12.2012
(226 KB), 25.01.2013,

Влез излез 30.12.2012
(224 KB), 25.01.2013,

Влез излез 31.12.2012
(230 KB), 25.01.2013,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава