Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Нарушување на јавен ред и мир
 
Сторители на прекршоци против ЈРМ 1-2012
(49 KB), 13.04.2014,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 2-2012
(67 KB), 13.04.2014,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 3-2012
(327 KB), 13.04.2014,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 4-2012
(336 KB), 13.04.2014,

Најчести прекршоци против ЈРМ 1-2012
(48 KB), 13.04.2014,

Најчести прекршоци против ЈРМ 2-2012
(55 KB), 13.04.2014,

Најчести прекршоци против ЈРМ 3-2012
(330 KB), 13.04.2014,

Најчести прекршоци против ЈРМ 4-2012
(328 KB), 13.04.2014,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 1-2013
(77 KB), 13.04.2014,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 2-2013
(86 KB), 13.04.2014,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 3-2013
(67 KB), 13.04.2014,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 4-2013
(74 KB), 13.04.2014,

Најчести прекршоци против ЈРМ 1-2013
(77 KB), 13.04.2014,

Најчести прекршоци против ЈРМ 2-2013
(75 KB), 13.04.2014,

Најчести прекршоци против ЈРМ 3-2013
(56 KB), 13.04.2014,

Најчести прекршоци против ЈРМ 4-2013
(76 KB), 13.04.2014,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 1-2014
(74 KB), 03.02.2015,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 2-2014
(67 KB), 03.02.2015,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 3-2014
(69 KB), 03.02.2015,

Сторители на прекршоци против ЈРМ 4-2014
(66 KB), 03.02.2015,

Најчести прекршоци против ЈРМ 1-2014
(64 KB), 03.02.2015,

Најчести прекршоци против ЈРМ 2-2014
(69 KB), 03.02.2015,

Најчести прекршоци против ЈРМ 3-2014
(68 KB), 03.02.2015,

Најчести прекршоци против ЈРМ 4-2014
(68 KB), 03.02.2015,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава