Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Сообраќајни незгоди
 
Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 1-2012
(175 KB), 13.04.2014,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 2-2012
(342 KB), 13.04.2014,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 3-2012
(251 KB), 13.04.2014,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 4-2012
(261 KB), 13.04.2014,

Сообраќајни последици 1-2012
(127 KB), 13.04.2014,

Сообраќајни последици 2-2012
(113 KB), 13.04.2014,

Сообраќајни последици 3-2012
(169 KB), 13.04.2014,

Сообраќајни последици 4-2012
(167 KB), 13.04.2014,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 1-2013
(224 KB), 13.04.2014,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 2 -2013
(240 KB), 13.04.2014,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 3-2013
(227 KB), 13.04.2014,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 4-2013
(223 KB), 13.04.2014,

Сообраќајни последици 1-2013
(177 KB), 13.04.2014,

Сообраќајни последици 2-2013
(176 KB), 13.04.2014,

Сообраќајни последици 3-2013
(169 KB), 13.04.2014,

Сообраќајни последици 4- 2013
(170 KB), 13.04.2014,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 1-2014
(256 KB), 01.04.2015,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 2-2014
(273 KB), 01.04.2015,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 3-2014
(270 KB), 01.04.2015,

Најчести причини на предизвикување сообраќајни незгоди 4-2014
(285 KB), 01.04.2015,

Сообраќајни последици 1-2014
(192 KB), 01.04.2015,

Сообраќајни последици 2-2014
(189 KB), 01.04.2015,

Сообраќајни последици 3-2014
(216 KB), 01.04.2015,

Сообраќајни последици 4-2014
(198 KB), 01.04.2015,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава