Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
ПРEMИНУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ НА  ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ 2011 - 2012 ГОДИНА
       
 ПРЕМИНУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 
МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИСТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИВКУПНО
ОСТВАРЕН ВЛЕЗ НА ПАТНИЦИ  ВО РМОСТВАРЕН ИЗЛЕЗ НА ПАТНИЦИ  ОД РМОСТВАРЕН ВЛЕЗ НА ПАТНИЦИ  ВО РМОСТВАРЕН ИЗЛЕЗ НА ПАТНИЦИ  ОД РМ

2011   ######    ######   ######   ###### 15.789.624
2012   ######   ######  ######  ###### 15.674.640

 ОТКРИЕНИ ИЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ ВО ПЕРИОДОТ 2011 - 2012 ГОДИНА


 ОТКРИЕНИ ИЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ 
ВКУПНОилегални мигранти кои се откриени на гранична линијаилегални мигранти кои се откриени во внатрешноста на Република Македонија

2011                      469                        209         260
2012                           682                             251           431
 ВКУПНО                           1.151                             460           691


НЕДОЗВОЛЕН ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ВО ПЕРИОДОТ 2011 - 2012 ГОДИНА
       
 НЕДОЗВОЛЕН ВЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАНЕДОЗВОЛЕН ИЗЛЕЗ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


2011                         2.548                             496
2012                            3.115                    478
 ВКУПНО                            5.663                     974

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава