Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Обука за оспособување на работник за самостојно вршење на работите

1.      Обука на обучувачи за континуирана обука

2.      Обука на обучувачи од Сектор за гранични работи и миграција за организација на Европска унија и начин на функционирање

3.      Обука на обучувачи припадници на Сектор за ибезбедување во Казнено поправните домови – Воспитно поправните домови

4.      Обука на предводници по одбранбени техники

5.      Обука на теренски оценувачи

6.      Обука на униформираните полициските службеници за работи од делот на крим. техника при соораќајни незгоди

7.      Обука на раководители за гаѓање

8.      Транспорт на пари

9.      Обука за запознавање со психичка состојба – стрес

10.  Наставната програма за обучувачи  командири – стандардизација Јавен ред и мир  и Контрола и регулирање сообраќај

11.  Наставна програма - Ескортно обезбедување

12.  Обука Дежурни служби

13.  Обука на сменоводители

14.  Обука – оддел за обезбедување

15.  Обука за велосипедисти

16.  Обука за менаџмент, средно ниво

17.  Обука за откривање на фалсификувани документи

18.  Обука за откривање украдени и фалсификувани возила

19.  Обука за спасување на давеник на вода

20.  Обука матична евиденција

21.  Обука на ментори

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава