Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за обрасците на ПИ и визи на држајаните на РМ за начинот на фотографирање за ПИ
(2193 KB), 07.11.2012,

Упаство за изменување и дополнување на упаството за начинот на издавање на пасош и заеднички пасош на држабјаните на РМ како и постапката за издавање
(879 KB), 07.11.2012,

Правилник за обрасците на дипломатските и службените пасоши и визи на државјаните на РМ и начинот на водење евиденција за издадените дипломатски и
(497 KB), 07.11.2012,

Правилник за постапката за издавање на дипломатските и службените пасоши за листата на носители на дипломатски и службени пасоши
(146 KB), 07.11.2012,

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за обрасците на ПИ и визи на државјаните на РМ, за начинот на фотографирање за ПИ
(1976 KB), 07.11.2012,

Упаство за постапката за издавање ПИ и визи од страна на дипломатско конзуларните претставништва на РМ во странство
(117 KB), 07.11.2012,

Правилник за образец за барање за издавање на патна исправа (Службен весник на РМ, бр. 107 од 10.8.2011 година)
(194 KB), 07.11.2012,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава