Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
ПРEMИНУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ НА  ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ 2010 - 2011 ГОДИНА
       
 ПРЕМИНУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 
МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИСТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИВКУПНО
ОСТВАРЕН ВЛЕЗ НА ПАТНИЦИ  ВО РМОСТВАРЕН ИЗЛЕЗ НА ПАТНИЦИ ОД РМОСТВАРЕН ВЛЕЗ НА ПАТНИЦИ ВО РМОСТВАРЕН ИЗЛЕЗ НА ПАТНИЦИ ОД РМ

2010   2.480.547   3.025.769  4.999.741    3.641.419 14.147.476
2011   2.690.183   3.337.484  5.563.795    4.198.162  15.789.624

 ОТКРИЕНИ ИЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ ВО ПЕРИОДОТ 2010 - 2011 ГОДИНА


 ОТКРИЕНИ ИЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ 
ВКУПНОилегални мигранти кои се откриени на гранична линијаилегални мигранти кои се откриени во внатрешноста на Република Македонија

2010                       1.103                          766           37
2011                             469                                209             260
 ВКУПНО                             1.572                                975             597


НЕДОЗВОЛЕН ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ВО ПЕРИОДОТ 2010 - 2011 ГОДИНА
       
 НЕДОЗВОЛЕН ВЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАНЕДОЗВОЛЕН ИЗЛЕЗ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


2010                                3.513                             613
2011                                    2.548                      496
 ВКУПНО                                    6.061                          1.109

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава