Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

управни работи
Издавање на патна исправа
Издавање на патна исправа ако е изгубена или исчезната
Издавање на патна исправа ако е пополнета или оштетена
Издавање на патна исправа на малолетни лица
Издавање возачка дозвола
Издавање на итна возачка дозвола
Издавање на дупликат возачка дозвола
Издавање на возачка дозвола за велосипед со помошен мотор
Издавање на инструкторска возачка дозвола
Издавање на лична карта
Издавање на сообраќајни дозволи
Издавање одобренија за патување во странство на малолетни лица (до 14 години живот)
Видови барања предвидени со Законот за оружје
Заверка на категорија во возачка дозвола
Замена на возачка дозвола поради дотраеност или оштетеност
Замена на возачка дозвола со измината важност
Замена на странска возачка дозвола
Постапки за стекнување државјанство на РМ
Пријавување на живеалиште и престојувалиште
Пријавување промена на место на живеење на возачот
Постапка за промена на личното име
Регистрација на возила
Детективска дејност
Агенции за обезбедување на лица и имот
Странци

  
Издавање на итна возачка дозвола

Издавање итна возачка дозвола

За Скопје телефонско закажување преку бесплатниот телефонски број 0800 192 92 е задолжително за сите апликанти.

За  останатите градовите странките да се обратат во управните служби на шалтерите за сообраќајИтната возачка дозвола се издава 48 часа по поднесувањето на барањето за издавање на возачка дозвола.

НАПОМЕНА: За овој тип на возачка дозвола уплатница од наместо 280,00 ден се приложува уплатница од 840,00 ден

НАПОМЕНА: Со барaњето за возачка дозвола задолжително се поднесува и пријавата за издавање на возачка книшка


   - пријава за возачка книшка
   -  уплатница од 100,00 ден
   - фотокопија од лична карта
   - фотокопија од возачка дозвола
   -  2 фотографии до димензија 3,5 X 4,5 смм


Контакт информации   

Ибраим Беќири  помошник министер во Оддел за граѓански работи 

Ненад Ѓорѓијевски  началник во Одделение за возила и возачи

Стандард за доставување (Временски рок)

2 дена

НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.

документи
 

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава