Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

САМОУБИСТВА И НЕСРЕЌНИ СЛУЧАИ

САМОУБИСТВА ПО СEКТОРИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ВКУПНО САМОУБИСТВА 136 143 145 158 155 156 145 165 162 150
СВР СКОПЈЕ 28 29 39 23 40 22 23 41 35 51
СВР БИТОЛА 25 19 14 28 18 21 25 22 23 12
СВР ВЕЛЕС 9 11 8 18 17 12 7 9 17 7
СВР КУМАНОВО 21 23 19 15 23 26 23 20 21 18
СВР ОХРИД 11 6 7 16 10 12 10 13 14 10
СВР СТРУМИЦА
15 13 9 13 11 15 18 15 15 11
СВР ТЕТОВО 5 12 12 13 9 16 12 13 10 16
СВР ШТИП 22 30 37 32 27 32 27 32 27 25
САМОУБИСТВА СПОРЕД НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ВКУПНО 136 143 145 158 155 156 145 165 162 150
СО БЕСЕЊЕ 84 74 72 84 98 94 80 81 81 77
СО ОРУЖЈЕ 15 24 30 20 15 20 22 23 19 26
СО ДАВЕЊЕ ВО ВОДА 4 8 8 18 11 9 11 11 17 9
СО ТРУЕЊЕ СО ЛЕКОВИ ИЛИ ОТРОВИ 12 18 14 22 11 16 12 20 18 16
СКОКАЊЕ ОД ВИСОЧИНА 15 11 12 12 17 11 15 22 22 17
ФРЛАЊЕ ПОД ВОЗ 4 2 - - 2 3 2 4 3 1
СЕЧЕЊЕ ВЕНИ 2 - 1 1 - - - 1 2 2
ОСТАНАТО - 6 8 1 1 3 3 3 - 2


САМОУБИСТВА СПОРЕД МОТИВОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ВКУПНО 136 143 145 158 155 156 145 165 162 150
НЕРВНО РАСТРОЈСТВО 68 56 50 77 70 67 62 60 56 58
СЕМЕЈНИ КАРАНИЦИ 4 10 18 7 10 7 9 8 9 4
РАСКИНУВАЊЕ НА ЉУБОВНИ ВРСКИ 3 1 3 3 3 4 3 3 2 2
СЛАБИ ОЦЕНКИ - - - 2 - 1 1 - 2 -
БОЛЕСТ 23 23 39 24 29 34 34 36 27 28
ОСТАНАТО 38 53 35 45 43 43 36 58 66 58


САМОУБИСТВА СПОРЕД ПОЛОТ,ВОЗРАСТА И НАЦИОНАЛНОСТА НА ЖРТВИТЕ ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ВКУПНО 136 143 145 158 155 156 145 165 162 150
МАШКИ 101 100 115 110 106 115 103 119 119 108
ЖЕНСКИ 35 43 30 48 49 41 42 46 43 42
ВОЗРАСТ - - - - - - - - - -
ДО 18 ГОДИНИ 7 3 3 1 4 6 2 4 4 4
ОД 18-30 ГОДИНИ 13 24 26 21 23 24 16 24 23 17
НАД 30 ГОДИНИ 116 116 116 136 128 126 127 137 135 129
НАЦИОНАЛНОСТ - - - - - - - - - -
МАКЕДОНЦИ 115 118 122 129 133 123 125 144 144 127
АЛБАНЦИ 9 12 15 21 11 17 14 13 13 20
ОСТАНАТО 12 13 8 8 11 16 6 8 5 3


НЕСРЕЌНИ СЛУЧАИ И НЕСРЕЌНИ СЛУЧАИ ПРИ РАБОТА ВО Р МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
НЕСРЕЌНИ СЛУЧАИ - ЗАДЕС 115 121 117 129 126 113 147 143 140 127
НЕСРЕЌНИ СЛУЧАИ ПРИ РАБОТА 20 38 31 54 47 38 58 61 66 87

 

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава