Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

ПОКАРАКТЕРИСТИЧНИ КРИВИЧНИ ДЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА

Во областа на организираниот криминал, десетгодишниот период го карактеризира значајниот број на откриени коруптивни дела, чиј тренд е променет со намалување само во текот на 2006 година. Исто така, по инкриминирање на трговијата со луѓе и криумчарењето мигранти со измените на Кривичниот Законик во 2002 и 2004 година, значајни плански мерки се преземени за откривање и на овој вид дела, што резултираше со нивна поголема застапеност во вкупиот број на дела од оваа област.

  2001   2002   2003   2004   2005  
  РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д.
ФАЛСИФИКУВАЊЕ ПАРИ ЧЛ.268 145 153 177 236 144 139 122 133 195 175
ПРИМАЊЕ ПОТКУП ЧЛ.357 20 20 13 13 4 5 15 15 14 16
ДАВАЊЕ ПОТКУП ЧЛ.358 7 7 8 8 9 11 16 17 6 7
ПЕРЕЊЕ ПАРИ ЧЛ.273 - - - - - - - - 40 87
ЗЛОСТОРНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ ЧЛ.394 - - - - - - - - - -
ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ЧЛ.418-А - - 18 33 42 78 19 42 12 40
КРИУМЧАРЕЊЕ МИГРАНТИ ЧЛ.418-Б - - - - - - 21 28 35 61
организирање на група за вршење на делата трговија со луѓе и криумчарење мигранти чл.418 в - - - - - - 3 4 2 23
ТРГОВИЈА СО МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ ЧЛ.418-Г - - - - - - - - - -


  2006   2007   2008   2009   2010  
  РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д.
ФАЛСИФИКУВАЊЕ ПАРИ ЧЛ.268 172 152 167 144 120 96 134 119 217 181
ПРИМАЊЕ ПОТКУП ЧЛ.357 6 7 23 66 12 18 16 77 13 16
ДАВАЊЕ ПОТКУП ЧЛ.358 4 5 17 19 14 15 26 28 9 9
ПЕРЕЊЕ ПАРИ ЧЛ.273 20 63 10 28 4 15 12 40 6 50
ЗЛОСТОРНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ ЧЛ.394 - - - - 10 76 10 96 10 97
ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ЧЛ.418-А 3 4 3 4 1 4 1 1 - -
КРИУМЧАРЕЊЕ МИГРАНТИ ЧЛ.418-Б 23 54 32 64 36 96 26 53 27 58
организирање на група за вршење на делата трговија со луѓе и криумчарење мигранти чл.418 в 3 21 6 27 11 64 5 17 6 31
ТРГОВИЈА СО МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ ЧЛ.418-Г - - - - 9 21 7 15 3 10


Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава