Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Општи информации СВР СТРУМИЦА

Началник на СВР-Струмица- Ѓорги Божинов; Помошник Началник  - Трајан Николов

 

Централа на СВР-Струмица тел.бр. 034/336-311; фах 034/336-430;

ПС од ОН Струмица – тел.бр. 034/336-424; фах 034/336-453;

ПС од ОН Гевгелија – тел.бр. 034/213-683; 034/213-335;

ПС од ОН Валандово – тел.бр. 034/383-002;

ПС од ОН Радовиш – тел.бр. 032/634-106; фах 032/634-105;

Полициска канцеларија Ново Село тел.бр. 034-355-194;

Полициска канцеларија Богданци тел.бр. 034/221-066;

Полициска канцеларија Дојран тел.бр. 034/227-275;

 

2. Територијален опсек на надлежност на ПС од ОН

 

ПС од ОН Струмица опфаќа површина од 453 км2 со вкупно 76.777 жители, со опфат на население од општина Струмица, Василево и Босилово. Полициската канцеларија Ново Село опфаќа 20 населени места со површина од 483 км 2 со вкупно 11.966 жители .

 

ПС од ОН Валандово опфаќа површина од 333 км2, со 16 населени места и вкупно 12.205 жители;

 

ПС од ОН Гевгелија опфаќа површина од 757 км2 со вкупно 22.649 жители или општина Гевгелија со опфат на 485 км2 , 17 населени места и вкупно 10.292 жители, Полициската канцеларија Дојран со опфат на 128 км2, 12 населени места, вкупно 3.650 жители и Полициската канцеларија Богданци со опфат на 144 км2 , 4 населени места, вкупно 8.707 жители.

 

ПС од ОН Радовиш опфаќа површина од 736 км2 со вкупно 31.780 жители, од кои општина Радовиш со населени места 28.244 жители а општина Конче со населени места 3.536 жители или вкупно 50 населени места на подрачјето.

 

3. Инспектори за превенција во ПС од ОН

- ПС од ОН Струмица /

- ПС од ОН Гевгелија – Николчо Јованов;

- ПС од ОН Валандово – Биназ Тасева;

- ПС од ОН РадовишЛазаров Симе

 

Име и презиме на лица за прифат (сменоводители) во ПС од ОН

- ПС од ОН Струмица: Фиданчо Проданов, Зоран Пешевски, Арапова Сузана, Ромео Дробаров, Чурлинов Трајко

- ПС од ОН Гевгелија: Нада Ступар, Лазе Стојменов.

- ПС од ОН Валандово: Андонов Рисо, Ване Крапевски

- ПС од ОН радовиш: Душко Ќосев

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава