Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Општи информации Тетово

- Началник на СВР Тетово - Фаредин Зенуни  Помошник началник - Небојша Радески

- Командир на ПС од општа надлежност Тетово- Агим Сулејмани

- Пом.командир на ПС од општа надлежност Тетово- Орце Смилевски

- Командир на ПС од општа надлежност Гостивар-Наим Алиу 

- Пом.командир на ПС од општа надлежност Гостивар-Павле Серафимовски

Територијалниот опсек на Полициската станица Тетово се простира од село Јажинце до село Градец и од село Групчин до Попова Шапка.Во рамките на оваа станица функционираат пет полициски одделенија: Групчин, Јегуновце, Теарце, Жеровјане и Камењане, како и ПС за БПС Тетово.
Територијалниот опсек на Полициската станица Гостивар се простира од Неготинска клучка до Бошков мост кон Дебар и до Стража кон Кичево.
Во нејзините рамки функционираат четири, односно пет полициски одделенија: Чегране, Галате, Маврово, Ростуше и Одделението за безбедност на патниот сообраќај.

СВР ТетовоТел: (044) 334-220 (044)334-604 (044)334-737 (044)331-107

Полициска станица Тетово за БПС Тел:( 044) 334-460 (044 ) 334-220
 -Командир Бесир Ќамили
 -Помошник - командир Дарко Блажевски

Полициска станица ГостиварТел:( 042) 212-092 (042) 214-770 (042) 216-045
Инспектори за превенција задолжени за контакт со локалните совети:

-Едита Џемаили-раководител на Отсекот за превенција во СВР Тетово 

-Раде Јандријески- самостоен инспектор

-Кадри Хавзиу- самостоен инспектор

-Пецо Костадиновски- самостоен инспектор

Лица за прихват, односно сменоводители во ПС Тетово:

-Перо Маџоски
-Јовица Трајчески
-Зирап Алимани
-Ветон Мурати
-Бесим Амити    


Лица за прихват, односно сменоводители во ПС Гостивар:

 - Раиф Селими
 - Шабан Селмани
 - Боби Лазаревски
 - Дијани Асани
 - Звонко Милошевски
 - Хабил Идризи

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава