Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Општи информации Штип

Началник на СВР-Штип- Ванчо СинадиновскиПомошник началник -Петре Санев

ПС-Штип

-Командир-нема       
-Пом. Командир Ремзи Демиров
-Инспектор по превенција-Ефтимов Митко
-Тел. на ПС-032-393-466
-Покрива подрачје на општини Штип и Карбинци
                                                
ПС-Пробиштип

-Командир-Кире Митевски
-Пом. командир Јане Трајчев
-Инспектор по превенција-Наташа Ангелова    Комленовиќ
-Тел. на ПС-032-483-007
-Покрива подрачје на Општина Пробиштип

ПС Кочани   

-Командир-нема                                         
-Пом. командир
-Инспектор по превенција-Јордан Стојанов
-Тел. на ПС-033-271-002
-Покрива подрачје на Општини Кочани, Зрновци и Чишиново-Облешево

ПС-Свети Николе
-Командир-нема
-Пом. командир Новица Петрушев
-Во отсуство го заменува Раководител на НК за крим. пол. Диме Јакимовски
-Инспектор по превенција-Антонио Мицов
-Тел. на ПС-032-443611
-Покрива подрачје на Општини Свети Николе и Лозово
                                             
ПС-Берово
--Командир-нема       

-Пом. командир  Усаин Кујунѓиќ
-Инспектор по превенција-Соња Кирјанска
-Тел. на ПС-033-471-009
-Покрива подрачје на Општина Берово
                                             
ПС-Делчево

--Командир-нема       
-Пом. командир  Љубе Симовски
-Инспектор по превенција-Виолета Илиевска
-Тел. на ПС-033-411-445
-Покрива подрачје на Општина Делчево

ПС-Виница
--Командир-нема       

-Пом. командир  Благој Стојчев
-Инспектор по превенција-Гошев Ангелчо
-Тел. на ПС-033-363-122
-Покрива подрачје на Општина Виница
                                                     
ПО-Пехчево

--Командир-нема       
-Го заменува водич-Јован Рочовски
-Инспектор по превенција-Кирјанска Соња од ПС-Берово
-Тел. на ПС-033-441-755
-Покрива подрачје на Општина  Пехчево

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава