Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Општи информации БИТОЛА

СВР Битола централа 047-225-110
ПСОН – Прилеп централа 048-420-340
ПСОН – Ресен централа 047-451-492
ПСОН – Демир Хисар централа 047-276-177
ПСОН – М. Брод централа 045-274-102
ПСОН – Крушево централа 048-477-045

СВР БИТОЛА

Началник – Методија Атанасовски

Пом.началник – Џелал Топаловски

Началник на ОП - Зоран Дуковски

Раководител на Отсек за Превенција - Магдалена Димитровска

Началник нс ОКП - Благојче Крстевски

 

СВР БИТОЛА се протега на површина од околу 6033,66 км2 ,со вкупно население од 276.610 жители (според последниот попис) во 401 населено место и истото покрива 11 општини.

Во состав на СВР БИТОЛА влегуваат Полициските станици : ПС Битола , ПС Прилеп, ПС Ресен, ПС Крушево, ПС Демир Хисар и ПС Македонски Брод.


-Територијален опсег на надлежност на ПС од ОН-

 

ПС од ОН БИТОЛА тел. (047) 225-110

опфаќа површина од 422,39 км2 со 122,173 жители во 66 населени места со седиште во Битола. Во нејзин состав е и ПО Новаци со површина 753,53км2 со 3549 жители во 27 населени места и општина Могила со површина 992,44км2 со 6710 жители во 23 населени места.

Командир - Иван Блажевски

Пом.командир – Гоце Златковски


ПС од ОН ПРИЛЕП тел. (048) 420-340

опфаќа површина од 1194,44 км2 со 76768 жители во 59 населени места со седиште во Прилеп заедно со ПО Ропотово (општина Долнени со површина од 412,43 км2 со 13568 жители во 37 населени места) и ПО Кривогаштани (со површина од 93,57км2 со 6150 жители во 17 населени места).

Kомандир – Киро Јосифоски

Пом.командир-Даган Придаенкоски

 

ПС од ОН РЕСЕН тел.(047) 451- 492

опфаќа површина од 550,77км2 со 16825 жители во 44 населени места со седиште во Ресен.

Пом.командир – Валентина Бутевска

 

ПС од ОН ДЕМИР ХИСАР тел.(047) 276-177

опфаќа површина од 480км2 со 9497 жители во 41 населено место со седиште во Демир Хисар.

Пом.командир-Зоран Милевски

 

ПС од ОН КРУШЕВО тел.(048) 477- 045

опфаќа површина од 190,68км2 со 9684 жители во 18 населени места со седиште во Крушево.

Пом.командир – Зоран Кузмановски

 

ПС од ОН МАКЕДОНСКИ БРОД тел.(045) 274-102

опфаќа површина од 888,97км2 со 7141 жители во 51 населено место со седиште во Македонски Брод.

Командир – Влатко Маџовки

Пом.командир – Гоце Видески

 

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава