Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Општи информации Куманово

Контакт телефон за СВР Куманово - 031-416-177,

Контакт телефон за ПС од ОН Куманово - 031 - 414-222,

Контакт телефон на ПС од ОН Крива Паланка - 031-375-157,

Контакт телефон на ПС од ОН Кратово - 031-481- 969,031-481-419,

Началник на СВР Куманово - Моме Јакимовски; Помoшник Началник -Севдаиљ Џафери
Командир на ПС од ОН Куманово - Милован Николовски,
Помошник Командир на ПС од ОН Куманово - Насер Ајдини,
Командир на ПС од ОН Крива Паланка - Стевче Јакимовски,
Помошник Командир на ПС од ОН Крива Паланка - Веско Тасевски,
Функцијата Командир на ПС од ОН Кратово ја извршува Помошник Командир - Горан Антоновски,
Територијален опсек на надлежност на ПС од ОН Куманово се територии на Општините: Куманово, Липково и Старо Нагоричане.

Територијален опсек на надлежност на ПС од ОН Крива Паланка се Општините: Крива Паланка и Ранковце

Територијален опсек на надлежност на ПС од ОН Кратово е територијата на Општина Кратово.

Инспектори за превенција задолжени за контакт со локалните совети во ПС од ОН Куманово се:
Виолета Богдановска, Сељами Исуфи и Зоран Јордановски.

Инспектор за превенција задолжен за контакт со локалните совети во ПС од ОН Кратово - Аце Лампевски

Во ПС од ОН Крива Паланка нема инспектор за превенција.

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава