Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Општи информации СКОПЈЕ

Скопје-Кабинет

 Ивица Вучевски Началник   Град Скопје 3332998

 Џевдет Азизи  Пом.Началник на организациона единица за координација   

 Горан Ѓорѓиевски Пом.Началник за општа безбедност и ПС од општа надлежност

 Aцо Здравковски Пом.Началник за криминалистички работи

 

Полициски Станици Јаковлевски Игор в.д. Командир на ПС ОН "Центар" 3222013 Центар

 Мијаличиќ Милисав Пом.Ком. на ПС ОН "Центар" 3222013 Центар

 

 Рустеми Мохамет Командир ПС ОН "Бит Пазар" 3223495 Чаир

 Стојчевски Зоран  Пом.Ком. ПС ОН "Бит Пазар" 3223495 Чаир

 

 Крстевски Киро Командир  ПС ОН "Кисела Вода" 3223410 Кисела Вода, Сопиште

 Стојановски Благоја Пом.Ком. ПС ОН "Кисела Вода" 3223410 Кисела Вода, Сопиште Петрушевски Роберт Ком.на ПС ОН "Карпош" 3068908 Карпош

 Цветановски Митре Пом.Ком.на ПС ОН "Карпош" 3068908 Карпош Петрушевски Томче Командир на ПС ОН "Гази Баба"3223490 Гази Баба, Арачиново, Илинден, Петровец

 Ристов Игор Пом. Ком.на ПС ОН "Гази Баба" 3223490 Гази Баба, Арачиново, Илинден, Петровец Однакозов Горан Командир на ПС ОН "Ѓорче Петров" 2031171 Ѓ.Петров и Сарај

 Нафи Абдула Пом.Ком.на ПС ОН "Ѓорче Петров" 2031171 Ѓ.Петров и Сарај

  Спасиќ Дејан  Командир на ПС ОН"Чаир"(со наредба) 2613042 Бутел,Чучер Сандево, Шуто Оризари

 Елези Арсим Пом.Ком.на ПС ОН"Чаир" 2613042 Бутел,Чучер Сандево, Шуто Оризари
 Димоски Ацо Командир на ПС ОН "Драчево" Пом. Ком. Јаја Идриз 2763330 Драчево, Зелениково, Студеничани Јовановски Орце Командир  на   ПС ОН "Аеродром " 2432362 Аеродром;

 Јованов Блажо  Пом.Ком на  ПС ОН "Аеродром " 2432362 Аеродром;


Инспектори за превенција

 Окановиќ Даниел - Пом. Командир за  Превенција ПС ОН Центар 3222013 Центар

 Ѓорѓиевски Александар - Виш Инспектор за Превенција ПС ОН Бит Пазар 072334270 Чаир

 Јовановски Сашко - Виш Инспектор за Превенција ПС ОН Аеродром 2432362 Аеродром

 Ѓурчевски Љупчо -  Виш Инспектор за Превенција ПС ОН Драчево 2794111 Драчево, Зелениково, Студеничани

 Велковски Љупчо - Пом. Командир за Превенција ПС ОН Чаир 2610010 Бутел , Шуто Оризари
  

 Цветковиќ Златко - Пом. Командир за  Превенција ПС ОН "Ѓорче Петров" 2031171 Ѓ.Петров и Сарај

 Имери Арбен - Инспектор за Превенција ПС ОН "Гази Баба"3223490 Гази Баба, Арачиново, Илинден, Петровец

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава