Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари - официјален пречистен текст,
објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 114/14 (124 KB), 07.08.2014,

Закон за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари („Службен весник на Република Македонија“ бр.89/04)
(142 KB), 23.11.2012,

Закон за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари ( пречистен текст )
(167 KB), 07.08.2014,

Закон за изменување на Законот за спречување на насилтвото и недостојното однесување на спортските натпревари („Службен весник на РМ“ бр.142/08)
(107 KB), 23.11.2012,

Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на насилтвото и недостојното однесување на спортските натпревари
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.135/12) (127 KB), 23.11.2012,

Закон за изменување и дополнување на Законот за спрчување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари
(Службен весник на Република Македонија бр.27/14) (109 KB), 18.02.2014,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава