Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

прегледување на пропис

Назив на прописот:   Предлог на закон за испитување и жигосување односно обележување на огненото оружје и муницијата
Ознака на прописот:  
Тип на правен акт:   Закон
Подзаконски акт:  
Законски основ:  
Сектор:  
Надлежно регулаторно тело/институција:   Министерство за внатрешни работи
Краток опис:   Со овој закон се уредуваат испитувањето и жигосувањето, односно обележувањето на огненото оружје и муницијата, во насока на усогласување на македонското законодавство со меѓународните стандарди и правила поврзани со проблематиката на оружјето и муницијата, односно поконкретно означувањето на оружјето и муницијата.
Надлежно подрачје:   Оружје / Испитување и жигосување односно обележување на огненото оружје и муницијата
Формалности:  
Препораки:   Предлогот на закон за испитување и жигосување односно обележување на огненото оружје и муницијата беше достапен за коментари во периодот 02.06.2009 година – 12.06.2009 година, согласно Деловникот за работа на Владата на Република Македонија. Во навед
Документ: Zakonzigosuvanje FINAL.doc
Забелешка: Предлогот на закон за испитување и жигосување односно обележување на огненото оружје и муницијата беше достапен за коментари во периодот 02.06.2009 година – 12.06.2009 година, согласно Деловникот за работа на Владата на Република Македонија. Во наведениот период не беа поставени коментари.
Доколку сакате да оставете коментар на постојните и предложените прописи потребно е да се регистрирате како корисник на регистарот
Најави се
Поставени коментари
Нема поставени коментари на предложениот пропис

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава