Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

прегледување на пропис

Назив на прописот:   Предлог на Закон за матичен број
Ознака на прописот:  
Тип на правен акт:   Предлог на закон
Подзаконски акт:  
Законски основ:  
Сектор:  
Надлежно регулаторно тело/институција:   Министерство за внатрешни работи
Краток опис:   Министерството за внатрешни работи, согласно законски утврдениот делокруг на надлежности, е овластен носител на Законот за матичен број на граѓанинот, што Собранието на Република Македонија го донесе на 28 мај 1992 година и истиот е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/92. На овој начин се создадени правните претпоставки и основи во однос на предметната материја, со што отпочна процесот на практична имплементација на законските решенија во оваа сфера. Матичниот број на граѓанинот преставува единствена ознака на идентификационите податоци на граѓанинот. Матичниот број на граѓанинот се состои од тринаесет цифри групирани во шест групи.
Надлежно подрачје:   Внатрешни работи
Формалности:  
Препораки:  
Документ: Predlog na Zakon za maticen broj od 16.11.2012.doc
Забелешка:
Доколку сакате да оставете коментар на постојните и предложените прописи потребно е да се регистрирате како корисник на регистарот
Најави се
Поставени коментари
Нема поставени коментари на предложениот пропис

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава