Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

прегледување на пропис

Назив на прописот:   Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите
Ознака на прописот:   Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ број 121/06 и 110/08)
Тип на правен акт:   Предлог на закон за изменување и дополнување на закон
Подзаконски акт:  
Законски основ:  
Сектор:  
Надлежно регулаторно тело/институција:   Министерство за внатрешни работи
Краток опис:   Заради усогласување на одредбите на Законот за следење на комуникации со новиот Закон за кривична постапка, постапувајќи согласно забелешките на Европската Комисија констатирани во Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2010 година во однос на улогата на министерот за внатрешни работи во постапката за следење на комуникации, како и заради надминување на определени проблеми констатирани при практичната имплементација на овој Закон се пристапува кон изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите, со што се утврдува единствена регулатива за споредување на оваа посебна истражна мерка.
Надлежно подрачје:   Внатрешни работи
Формалности:  
Препораки:  
Документ: Predlog zakon sledenje na komunikacii.DOC
Забелешка:
Доколку сакате да оставете коментар на постојните и предложените прописи потребно е да се регистрирате како корисник на регистарот
Најави се
Поставени коментари
Нема поставени коментари на предложениот пропис

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава