Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

прегледување на пропис

Назив на прописот:   Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција
Ознака на прописот:   Закон за полиција (,,Службен весник на Република Македонија” бр114/06, 6/09)
Тип на правен акт:   Предлог на закон за дополнување на закон
Подзаконски акт:  
Законски основ:  
Сектор:  
Надлежно регулаторно тело/институција:   Министерство за внатрешни работи
Краток опис:   Основна причина поради која се предлага изменување и дополнување на Законот за полиција е потребата од негово усогласување со законот е потребата од негово усогласување со Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ 150/10). Одредени изменувања односно дополнувања на законот се вршат и заради содржинско допрецизирање на постојните одредби од Законот за полиција, како резултат на потребата од надминување на практичните проблеми детектирани во процесот на имплементација на законот врз основа на неговата досегашна практична примена. Целта на предложените измени и дополнувања на Законот за полиција е подобрување на постојните решенија, со цел унапредување на законодавството во областа на полициското работење во рамки на новиот концепт воспоставен со Законот за кривичната постапка.
Надлежно подрачје:   Внатрешни работи
Формалности:  
Препораки:  
Документ: Predlog na zakon za izmenuvanje i dopolnuvanje na Zak.za policija, final 06.06.12.doc
Забелешка:
Доколку сакате да оставете коментар на постојните и предложените прописи потребно е да се регистрирате како корисник на регистарот
Најави се
Поставени коментари
Нема поставени коментари на предложениот пропис

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава