Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

прегледување на пропис

Назив на прописот:   Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта
Ознака на прописот:   Закон за личната карта (“Службен весник на Република Македонија” бр.08/95, 38/02, 16/04, 12/05, 19/07, 10/10, 51/11 и 13/12)
Тип на правен акт:   Предлог на закон за изменување и дополнување на закон
Подзаконски акт:  
Законски основ:  
Сектор:  
Надлежно регулаторно тело/институција:   Министерство за внатрешни работи
Краток опис:   Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта се врши усогласување на одредбите на Законот за личната карта со одредбите од Законот за заштита на личните податоци. Со предложените изменувања и дополнувања на законот се предлага забрана за задржување на личната карта по било кој основ, како и дека копирањето на личнатата карта се врши само кога тоа е дозволено со закон.
Надлежно подрачје:   Внатрешни работи
Формалности:  
Препораки:  
Документ: predlog na zakon licna k.doc
Забелешка:
Доколку сакате да оставете коментар на постојните и предложените прописи потребно е да се регистрирате како корисник на регистарот
Најави се
Поставени коментари
Нема поставени коментари на предложениот пропис

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава