Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

прегледување на пропис

Назив на прописот:   Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи
Ознака на прописот:   Законот за внатрешни работи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 92/09, 35/10, 36/11 и 158/11)
Тип на правен акт:   Предлог на закон за изменување и дополнување на закон
Подзаконски акт:  
Законски основ:  
Сектор:  
Надлежно регулаторно тело/институција:   Министерство за внатрешни работи
Краток опис:   Предложените изменувања и дополнувања на Законот за внатрешни работи се предлагаат заради поголема функционалност на одредбите од законот и создавање на нормативно-правни претпоставки за целосно функционирање на законските решенија содржани во Законот за кривичната постапка.
Надлежно подрачје:   Внатрешни работи
Формалности:  
Препораки:  
Документ: predlog so voved i obrazlo 14.03.doc
Забелешка:
Доколку сакате да оставете коментар на постојните и предложените прописи потребно е да се регистрирате како корисник на регистарот
Најави се
Поставени коментари

maja trajceva    04.10.2012 21:59:15
Vo zakonot za vnatresni raboti vo vazeckite positivno pravni propisi vo delot ne e dadeno inicijativa na koj nacin ke se regulira statusot na vrabotenite koi imaat zavrseno vise obrazovanie ,dolzni da dostavat uverenie za zavrseno VII /1 ili uverenie za stenat potreben broj na krediti soglasno izmenite i doplonuvanjata na Zakonot za obrazovanie i Zakonot za organizacija na rabotata na organite na drzavnata uprava. Pravanata praznina se javuva vo onoj moment otkako dadeniot rok na policiskite sluzbenici ne dostavat soodveten dokument so koj se dokazuva deka istiot rabotnik e rasporeden na rabotno mesto koe bara odreden vid i stepen na obrazovanie ili steknat broj na krediti,rabotnikot po dadeniot rok ne dostavi uverenie . Poradi navedeniot praven fakt bi mozelo da dojde do derogacija megu zakonite, i pobivanje na resenieto na rabotnicite koi se rasporedeni na rabotno mesto ,za koe ne dostavil soodveten dokument za zavrsen stepen, ili steknat broj na krediti,poradi toa sto visata skola veke ne se smeta kako stepen na obrazovanie.Poradi ova mora da se douredi ova zakonska materija so Predlo zakon za izmena i dopolnuvanje na zakonot za vnatresni raboti pred istekot na rokot,na nacin so koj ke se ovozmozi na site rabotnici i onie koi se vo tek na studiranje so sodvetna dokumenmtacija i obvrzuvacki dogovor koj ke implcira obvrska za dostavuvanje na dokument so koj se potvrduva deka e vo tek na studeiranje, poradi faktot deka veke ne postoi visa skola.Vo vrskka so navedenoto me interesira dali i kako ke bide douredena ovaa zakonska materija od Zakonot za vnatresni raboti , poradi toa sto rokot za podnesuvanje na uverenija za steknat br.na krediti ili uverenie za zavrsen stepen na obrazovanie e do 31.12. 2012 godina,a istite se rasporedeni na rabotni mesta koi baraat zavrsen VII/1 stepen ili steknati 180,240,300 krediti vo zavisnost od rabotnoto mesto. Blagodaram

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава