Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

прегледување на пропис

Назив на прописот:   Предлог на Закон за обезбедување лица и имот - прва верзија од 21.11.2011 година
Ознака на прописот:   Предлог на Закон
Тип на правен акт:   Закон
Подзаконски акт:  
Законски основ:  
Сектор:  
Надлежно регулаторно тело/институција:   Министерство за внатрешни работи
Краток опис:   Со овој закон се уредуваат условите за вршење обезбедување лица и имот; начинот на обезбедување лица и имот; обезбедувањето на лица и имот за свои потреби; задолжителното обезбедување лица и имот; овластувањата на работниците за обезбедување; работната облека, ознаката и легитимацијата за обезбедување; формирањето, овластувањата и финансирањето на Комората на Република Македонија за обезбедување лица и имот; евиденциите, заштитата и безбедноста на податоците; надзорот; овластувањето за подзаконски прописи; прекршочните одредби и постапката на порамнување.
Надлежно подрачје:   МВР
Формалности:  
Препораки:  
Документ: Zakon za obezbeduvanje na lica i imot 21.11.11 god.doc
Забелешка:
Доколку сакате да оставете коментар на постојните и предложените прописи потребно е да се регистрирате како корисник на регистарот
Најави се
Поставени коментари
Нема поставени коментари на предложениот пропис

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава