Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

прегледување на пропис

Назив на прописот:   Предлог на закон за гранична контрола
Ознака на прописот:   Закон
Тип на правен акт:   Предлог на закон
Подзаконски акт:  
Законски основ:  
Сектор:  
Надлежно регулаторно тело/институција:   Министерство за внатрешни работи
Краток опис:   Со Предлогот на Законот за гранична контрола се врши понатамошно, континуирано усогласување на Законот за надзор на државната граница со Регулативата (ЕЗ) бр. 562/2006 на Европскиот Парламент и Советот на Европа зa правилата кои го уредуваат начинот на движењето на лица преку границите (Шенгенски граничен кодекс), од 15.03.2006 година, особено со цел транспонирање на одделни одредби од Регулативата и од нејзините Анексите VI и VII, како и терминолошко усогласување на термините надзор на државната граница, гранична контрола и обезбедување на државната граница.
Надлежно подрачје:   Внатрешни работи
Формалности:  
Препораки:  
Документ: Zakon za granicna kontrola .doc
Забелешка:
Доколку сакате да оставете коментар на постојните и предложените прописи потребно е да се регистрирате како корисник на регистарот
Најави се
Поставени коментари
Нема поставени коментари на предложениот пропис

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава