Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

прегледување на пропис

Назив на прописот:   Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита
Ознака на прописот:   Зaкон
Тип на правен акт:  
Подзаконски акт:  
Законски основ:  
Сектор:  
Надлежно регулаторно тело/институција:   Министерство за внатрешни работи
Краток опис:   Со овој Предлог на закон се врши усогласување со Директивата на Советот 2004/83/EC од 29.04.2004 година за минималните стандарди за квалификувањето и статусот на државјаните на трети земји или лица без државјанство, како бегалци или лица на кои им е потребен поинаков облик на меѓународна заштита и за содржината на одобрената заштита, Директивата на Советот 2005/85/ЕC од 1.12.2005 година за минимум стандардите за постапките во земјите членки за доделување и одземање на статус на бегалец и Директивата на Советот 2003/9/ЕC oд 27.01.2003 година за утврдување минимум стандарди за прифаќање баратели на азил.
Надлежно подрачје:   Азил
Формалности:  
Препораки:  
Документ: Predlog na zakon za izmenuvanje u dopolnuvanje na Zakonot za azil i privremena zastita.doc
Забелешка: Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита беше достапен за коментари во периодот 20.07.200 – 30.07.2009 година, согласно Деловникот за работа на Владата на Република Македонија. Во наведениот период не беа поставени коментари.
Доколку сакате да оставете коментар на постојните и предложените прописи потребно е да се регистрирате како корисник на регистарот
Најави се
Поставени коментари
Нема поставени коментари на предложениот пропис

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава