Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Мапа на сајтот

 
  Мапа на сајтот
  
  Насловна
  
  За министерството
  Министер
  Заменик Министер
  Поранешни министри за внатрешни работи
  Државен секретар
  Директор на БЈБ
  Директор на УБК
  Сектор за односи со јавноста и информации од јавен
  Одделение за односи со јавноста
  Одделение за информации од јавен карактер
  Одделение за протоколарни работи
  Сектор за внатрешна контрола и професонални станда
   Сектор за правни работи и управување со човечки р
  Сектор за Европска унија и меѓународна соработка
  Одделение за меѓународна соработка
  Одделение за преговори и интеграција
  Одделение за ИПА
  Организациja
  БЈБ
  СВР-ОВР
  УБК
  Оддел за криминалистичка техника
  Историјат
  Организациона поставеност (шема)
  Постоечки лабаратории и областите кои ги покриваат
  Анализи кои се изведуваат во поедини лабаратории
  Фотогалерија
  Контакт
  Сектор за гранични работи и миграции
  Историјат
  Организациона поставеност и надлежности
  Гранични премини
  
  Односи со јавноста
  Портпароли на СВР
  Дневни билтени
  Кампањи
  Кампањи за безбедност во сообраќајот
  Кампања против употреба на петарди
  Кампања против корупција и мито
  Медиумите за полицијата
  Превенција
  Сообраќај
  ЈРМ
  Криминалитет
  Препораки за заштита на личната безбедност и имот
  Препораки и совети од граничната полиција
  Публикации
  Отворено владино партнерство
  Сообраќајни незгоди
  Нарушување на јавен ред и мир
  Влез - Излез на патници на граничните премини 2012
  Влез-излез на патници на граничните премини 2013
  Влез-излез на патници на граничните премини 2014
  Влез-излез на патници на граничните премини 2015
  
  Анализи и статистики
  Сообраќај
  Извештаи
  Статистики
  Граница
  2001-2010
  2010-2011
  2011-2012
  2012-2013
  2013-2014
  Сообраќај
  2001-2010
  Видови сообраќајни незгоди
  Причини за сообраќајните незгоди
  Настрадани лица по возраст
  Сообраќајни незгоди по СВР
  Настрадани лица по СВР
  2010-2011
  Сообраќајни незгоди по видови на последици
  Причини за сообраќајните незгоди
  2011-2012
  Сообраќајни незгоди по видови на последици
  Причини за сообраќајните незгоди
  2012-2013
  Сообраќајни незгоди по видови на последици
  Причини за сообраќајни незгоди
  2013-2014
  Сообраќајни незгоди по видови на последици
  Причини за сообраќајните незгоди
  Јавен ред и мир
  2001-2010
  2010-2011
  Најчести прекршоци против ЈРМ во 2011 год. по СВР
  Број на прекршоци и сторители против ЈРМ по СВР
  2011-2012
  Најчести прекршоци против ЈРМ во 2012 год. по СВР
  Број на прекршоци и сторители против ЈРМ по СВР
  2012-2013
  Најчести прекршоци против ЈРМ по 2013 год. по СВР
  Број на прекршоци и сторители против ЈРМ по СВР
  2013-2014
  Најчести прекршоци против ЈРМ во 2014 год. по СВР
  Број на прекршоци и сторители против ЈРМ по СВР
  Криминал
  2001-2010
  Движење на криминалот
  Криминал по СВР
  Покарактеристични кривични дела од општ криминал
  Покарактеристични к.дела од екон. криминал
  Покарактеристични к.дела од организ.криминал
  Дрога и оружје
  Самоубиства и несреќни случаи
  2010-2011
  Самоубиства во 2010/2011 година
  К.дела од областа на недозволена трговија
  2011-2012
  Покарактеристични к.дела од организ.криминал
  К. дела од областа на недозволена трговија
  Самоубиства во 2011/2012 година
  2012-2013
  Движење на криминалот по сектори за внатрешни рабо
  Покарактеристични дела од општ криминал
  Покарактеристични дела од орг. и екон. криминал
  Покарактеристични дела од областа на недозволена т
  Самоубиства во 2012/2013 година
  2013-2014
  
  Криминалитет
  Анализи
  Потраги
  Превентива
  
  Полициска соработка
  Европол
  Интерпол
  Регистар за соработка со НАТО
  СЕЛЕК
  
  Гранична полиција
  ПОМОШНИК ДИРЕКТОР ВО СГР
  
  Легислатива
  Закони
  Предложени закони
  
  Центар за обука
  Визија на ЦО
  Стратегија за обука на вработените на МВР
  Обуки
  Основна обука
  Континуирана обука
  Обука за оспособување на работник за самостојно вр
  Обука за менаџмент
  Регионална обука
  Меѓународна обука
  Соработка
  Ресурси
  Галерија
  Новости
  
  Исчезнати лица
  
  Фотогалерија
  
  Услуги за граѓани
  
  Интервјуа со Министерката - архива
  
  Пријава на престој
  Апликација


 

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава