Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
Закон за странците (неофицијален пречистен тескт 25.01.2013)
(311 KB), 30.01.2013,

Закон за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/06)
(412 KB), 26.11.2012,

Закон за изменување и дополнување на Законот за странците („Службен весник на РМ“бр.66/07)
(114 KB), 26.11.2012,

Закон за изменување и дополнување на Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр.117/08)
(113 KB), 26.11.2012,

Закон за изменување и дополнување на Законот за странците („Службен весник на РМ“бр.92/09)
(105 KB), 26.11.2012,

Закон за изменување и дополнување на Законот за странците („Службен весник на РМ“бр.156/10)
(133 KB), 26.11.2012,

Закон за изменување на Законот за странците („Службен весник на РМ“бр.158/11)
(100 KB), 26.11.2012,

Закон за дополнување на Законот за странците („Службен весник на Република Македонија„бр.84/12)
(100 KB), 26.11.2012,

Закон за изменување и дополнување на Законот за странците („Службен весник на РМ“бр.13/13)
(102 KB), 30.01.2013,

Закон за изменување и дополнување на Законот за странците („Службен весник на РМ“бр.147/13)
(70 KB), 21.11.2013,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава