Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

 

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува  на  1 септември 2006 година, имателот на информации - МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува следново лице:

 

МАРИЈА ЈАКОВЛЕСКА

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ул. „ Димче  Мирчев„ бр.9, Скопје


ДЕЈАНА НЕДЕЉКОВИЌ

тел.    02/ 314 3296  факс: 02/ 314 2550

е – mail:dejana_nedeljkovikj@moi.gov.mk

 
Листа на информации од јавен карактер со кои располага министерството за внатрешни работи
(38 KB), 20.08.2007,

Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер
(168 KB), 20.08.2007,

Барање за пристап до информации од јавен карактер
(43 KB), 20.08.2007,

Потврда за прием на барање
(32 KB), 20.08.2007,

Образец на жалба
(47 KB), 20.08.2007,

Потврда за прием на жалба
(33 KB), 20.08.2007,

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци
(47 KB), 20.08.2007,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава