Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Линкови

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.vlada.mk
 
ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА
www.vicepremier.gov.mk
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
www.mfa.gov.mk
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
www.finance.gov.mk
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
www.economy.gov.mk
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
www.mtc.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
www.kultura.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
www.moe.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
www.morm.gov.mk
  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
www.pravda.gov.mk
  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
www.mtsp.gov.mk
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
www.mon.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
www.mls.gov.mk
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
www.zdravstvo.gov.mk
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
www.mzsv.gov.mk

Институции

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.president.gov.mk
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.sobranie.mk
 
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА НА Р.МАКЕДОНИЈА
www.dksk.org.mk
  
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.ujp.gov.mk

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.customs.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.ia.gov.mk

ПОЛИЦИСКА АКАДЕМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.policeacademy.edu.mk
  
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
www.nacionalnakomisija.gov.mk


НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД НЕСРЕЌИ И КАТАСТРОФИ
www.macefdrr.gov.mk

Организации

 

НАТО
www.nato.int
 
ЕУ
www.europa.eu
 
ОБСЕ
www.osce.org/skopje
  
УНДП
www.undp.org.mk

СЕКИ ЦЕНТАР 
www.secicenter.org

 

МАРРИ ЦЕНТАР 
www.marri-rc.org

ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.mhc.org.mk
  
ФИОО
www.soros.org.mk

 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

www.pccseesecretariat.si


ГРЕКО КОМИТЕТ НА СОВЕТ НА ЕВРОПА
www.jpacademy.gov.mk 

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава