Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

АФРИМ ИСМАИЛОВИЌ

Африм Исмаиловиќ роден 1980 во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.


АЛИЛ ДЕМИРИ

Алил Демири роден 1985 год во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.


ЖИВКОВИЌ ОЛИВЕР

ЖИВКОВИЌ ОЛИВЕР т.Стојан род.29.06.1984 год во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 5 години.

 


ЃУРЧИНОСКИ ГОЦЕ

ЃУРЧИНОСКИ ГОЦЕ т.Ѓурчин род.07.10.1974 год во с.Кукуречани-Битола каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 6 години.

 


РИСТЕСКИ БОБАН

РИСТЕСКИ БОБАН т.Киро род.03.03.1979 год во Прилеп каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 7 години.


ЈУСУФ СУАД

ЈУСУФ СУАД т.Нухи род.01.08.1972 год во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ во време траење од 15 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 9 години.


ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР

ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР т.Јовче род.28.06.1947 год во с.Никодин-Прилеп а живее во Кочани. Се бара по наредба на Основен Суд-Кочани  за сторено К.Д.,,Полов напад врз дете,, по чл.188 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.


ЉИКА РАМАДАН

ЉИКА РАМАДАН т.Сами род.08.01.1982 год во Тетово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Тетово  за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.


ЈУСУФ ФУАТ

ЈУСУФ ФУАТ т.Нухи род.02.07.1979 год во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Разбојништво,, по чл.237 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.


БАЈРАМИ БАШКИМ

БАЈРАМИ БАШКИМ т.Исен род.10.05.1979 год.Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 20 години.

 


ХИСЕНИ ЏЕЉАДИН

ХИСЕНИ ЏЕЉАДИН т.Даут род.13.03.1972 год. во с.Лојане,Куманово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Куманово за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна доживотен затвор.

 


Маневски Киро
Се бара по наредба на Основен суд Битола за сторено кривично дело „Силување“ по чл.186

Зимери Енвер
Се бара по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Убиство“ по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор во траење од 14 години и 6 месеци; по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Предизвикување општа опасност“ по чл.288 од КЗ на РМ за издржување казна затвор во траење од 4 години и по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Разбојништво“ по чл.237 од КЗ на РМ.

БАЈРАМОВСКИ ХАМДИ викан »КОМАНДАНТ БРЕЗА«,
Се бара по наредба од Основен суд Скопје –ІІ од 21.09.2003 година за сторено кривично дело по чл.237 од КЗ на РМ и други кривични дела.

АЛИЛИ АДЕМ викан »ТУЧИ«
I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 30.05.2001 година година за кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

ИБРАИМИ САБЕДИН
I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА:1.Основен суд Куманово од 14.04.2000 година за кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

ЉУТВИЈИ РЕЏЕП
I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

ЧАИЉИ ХИСНИ
I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

МУРАТИ ЗИЈА
I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

БОЦЕВСКИ АЦО викан “Циган”
Се бара по наредба на Основен суд Скопје І од 30.06.1998 година за издржување казна затвор во траење од 15 години за извршено кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

ХАЏИСКИ МИЛЕ
Се бара по наредба на Основен суд Скопје ІІ од 22.01.1999 година за издржување казна затвор во траење од 20 години за извршено кривично дело „убиство„.

ДАРАВЕЛСКИ ДРАГАН
Се бара по наредба на Основен суд Скопје за сторено кривично дело “злоупотреба на службена положба и овластување” по член 353 КЗ на РМ.

ПАЈАЗИТИ РЕМЗИ
Се бара по наредба на Основен суд Скопје - 1 за сторено кривично дело “тешка кражба” по член 236 од КЗ на РМ, за кое има изречено мерка – казна затвор во траење од 4 години и 6 месеци.

СИРИНИЌИ АФРИМ
Се бара по наредба на Основен Суд Скопје , поради поради сторено кривично дело „Тешки Кражби“ по член 236 од КЗ за што е осуден на казна затвор во траење од 7 години.

СТОЈАНОВ МАРЈАН
Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

СЕНКОВ БЛАГОЈ
Се бара по наредба на Основен Суд Велес за сторено кривично дело »Кражби« по член 155 од КЗ на РМ,за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 15 (петнаесет) години.

СЕЈФУЛАИ РАКИП
Се бара по наредба на Основен Суд Тетово за сторено кривично дело »Убиство«по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 15 (петнаесет) години.

СЕЉАМИ ЕТЕМ
Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 37 од КЗ на РМ (пречистен текст), за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 10 (десет) години.

БАЈРАМ ЕРСАН
Се бара по наредби на КПУ – Затвор Охрид заради бегство од затворот, каде издржувал казна затвор за сторено кривично дело »Разбојништво« по член 237 од КЗ на РМ во времетраење од 10 години. Именованиот треба да ја доиздржи казната затвор во времетраење од уште 7 (седум) години.

ЗАРИЌ АЛЕКСАНДАР
Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1 за сторено кривично дело »Тешки Кражби« по член 236 од КЗ на РМ , за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 10(десет) години.

ПЕТРОВСКИ ДУШАН
Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

ИМЕРОВСКИ ФАТИХ
Се бара по наредба на Основен Суд Битола , поради сторено кривично дело „Убиство” по член 123 од КЗ , за што е осуден на казна затвор во траење од 10 години.

АМЕТИ РЕСУЛ
Се бара по наредба на Основен Суд Ресен , поради сторено кривично дело „Убиство” по член 37 од КЗМ за што е осуден на казна затвор во траење од 12 години.

ЛАБОВСКИ ИЉО
Се бара по наредба на Основен суд Струга за сторено кривилно дело „Измама“ по чл.247 од КЗ за издржување на казна затвор од 7 години.

ШАБАНИ САДИК
Се бара по наредба на Основен суд Скопје 2 за сторени кривични дела „ Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ за издржување на казна затвор од 10 години

БОГУЌАНИН ЌЕМАЛ
Се бара по наредба на Основен суд Велес за сторени кривични дела „Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

Алија Реџаи
Се бара по наредба на Основен суд Скопје 2 за сторено кривично дело „Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги , психотропни супстанци и прекурози“ по чл.215 од КЗ за издржување на казна затвор од 12 години .

Георгиевски Георги
Се бара по наредба на КПУ – затвор Идризово поради бекство од истиот каде издржувал казна затвор од 15 години за сторени кривилни дела „Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ , издржал казна затвор од 7 години и 3 месеци а за доиздржување има казна затвор од 7 години и 9 месеци.
Потраги
Џеладини Ренат
Џеладини Ренат роден 11.08.1999 г. во Куманово каде и живее. Опис: Висок 165см, со кратка црна коса,облечен во црна маица, долни црни тренерки и зелени гумени чизми. Исчезнат на 09.08.2014 г. во Куманово.
Објавена на 27.04.2015 15:16:00
Веле Дојчиновски
Веле Дојчиновски роден 06.03.1960 година во с.Тресонче а живеел во с.Ростуше Гостивар. Опис: висок 175см, црна коса. Исчезнат на 25.04.1992 година
Објавена на 05.03.2012 13:15:00
Велимир Дамјановски
Велимир Дамјановски роден 11.10.1945 година во Гостивар каде и живеел. Опис: Висок 175см, црна коса, душевно болно лице. Исчезнат на 20.06.2001 година.
Објавена на 05.03.2012 13:11:00
Фикри Исмаил
Фикри Исмаил род. 15.03.1956 година во Охрид каде и живеел. Исчезнат на 08.12.2002 година во Гостивар.
Објавена на 05.03.2012 13:05:00
Трајанос Пападимитриу
Трајанос Пападимитриу роден 01.01.1930 година во Гуменџа Грција а живеел во Гостивар. Опис: висок 170см, седа коса, склеротичен. Исчезнат на 15.12.2003 година во Гостивар.
Објавена на 05.03.2012 13:03:00
Џелил Османи
Џелил Османи роден 01.07.1984 година во с.Дуф Гостивар каде и живеел. Опис: висок 175см, кафена коса. Исчезнат на 03.07.2001г. во Гостивар
Објавена на 05.03.2012 13:01:00
Џелал Весели
Џелал Весели роден 20.07.1958 гопдина во с.Беловиште Гостивар каде и живеел. Опис: висок 170см , црна коса, ментално болен. Исчезнат на 21.04.2007 година во Гостивар.
Објавена на 05.03.2012 12:59:00
Салиу Саљи
Саљи Салиу роден 01.06.1947 година во с.Ларце Тетово каде и живеел. Опис: висок 165см, кафени очи, и кафена коса. Исчезнат на 23.10.1999г. во Тетово.
Објавена на 05.03.2012 12:55:00
Зибери Абдилбари
Зибери Абдилбари род.07.12.1954 година во Тетово каде и живеел. Опис: висок 165см, црна коса, ментално болен.Исчезнат на 20.10.2005 година во Тетово.
Објавена на 05.03.2012 12:52:00
Бети Грнчаровска
Бети Грнчаровска родена 21.01.1968 година во Тетово каде и живеела. Опис: висока 175см., црна коса, протеза на заби. Исчезната на 12.08.2007г. во Скопје
Објавена на 05.03.2012 12:37:00
 
1 2 3 4 5 6
До граѓаните

Се молат граѓаните сите информации за овие лица да ги достават до најблиската полициска станица или   да се јават  во текот на целиот ден во Министерството за внатрешни работи на дежурен телефон  -192-. Благодариме за соработката.

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава