Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И ПРОФЕСОНАЛНИ СТАНДАРДИ

ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ
г-ѓа Анета Станчевска

 


Роденa:
25.06.1976 година во Скопје.

Образование: Дипломирала на Универзитетот Свети Кирил и Методиј на Филозофски факултет во Скопје во 1999 година;
Магистрирала на Универзитетот Свети Кирил и Методиј на Филозофски факултет во Скопје во 2006 година;
Докторирала на Универзитетот Свети Кирил и Методиј на Филозофски факултет во Скопје во 2009 година;

Работно искуство:

Прво вработување во МВР на РМ во 2000 год. како приправник за полицаец;
До 2002 год. – Полицаец во ПС Петровец, ОВР-Гази Баба, при СВР на град Скопје;
Од 2002 год. до 2004 год.- Инспектор за оперативни работи во ПС Карпош, ОВР Карпош, при СВР на град Скопје;
Од 2004 год. до 2005 год. – Самостоен инспектор за криминалистичка техника во Одделение за криминалистичка техника, при СВР на град Скопје;
Од 2005 год. до 2007 год. – Самостоен инспектор за идентификација во Сектор за идентификација, Оддел за крим.техника при МВР на РМ;
Од 2007 год. до 2008 год.- Началник на Одделение за внатрешна контрола и професионални стандарди - Скопје, Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР на РМ;
Од 21.10.2008 е назначена за ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ.

Од 2010 Член во антикорупциски екпертскиот владин тим 

Од 2011 Член на Поткомитетот за превенција од тортура и друг вид сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување во Обединети нации.

 

 

Дополнителна професионална надградба:

Завршена обука за Полиција – Полициска академија – Скопје, Универзитет "Св.Климент Охридски" Битола, во 2000 година;
Завршена обука од областа на човекови права "Полицијата и Граѓаните"- Организација за безбедност и соработка во Европа во 2002 година;
Завршена обука од областа на човекови права "Слободите и правата на човекот и граѓанинот и остварување на безбедноста и сигурноста"- Организација за безбедност и соработка во Европа во 2002 година;
Завршена обука за сузбивање на нелегални наркотици и дрога "Нелеганлите наркотици, дрогата и Законски одредби" - Организација за безбедност и соработка во Европа во 2003 година;
Завршена обука за ЕУ, "Вовед во Европската унија", во организација на Секретаријат за европски прашања при Владата на Р.Македонија во 2007 година;
Завршена обука за ЕУ, "Основи на законодавството на ЕВРОПСКАТА УНИЈА", во организација на Секретаријат за европски прашања при Владата на Р. Македонија во 2007 година;
Завршена обука од областа на корупцијата, "Спротивставување на корупцијата", во организација на Француска амбасада, во рамките на Програмата за јакнење на соработката меѓу државите од Југоисточна Европа и Франција во 2007 година;
Завршена обука од областа на човековите права, "Полициски системи, задржување и обезбедување на човекови права", во Организација за безбедност и соработка во Европа во 2007 година;
Завршена обука од областа на јавната администрација, "Јавна администрација", во организација на Секретаријат за европски прашања при Владата на Р. Македонија, во 2007 година;
Завршила анти-корупциска летна школа на 3-та Интернационална Антикорупциска летна школа (ИАЦСС) 2009 во организација на Федералното биро за внатрешни истраги при Министерството за внатрешни работи во Републиика Австрија и Олаф, Европска комисија во 2009 година

 

 

22.02.2010
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, согласно наредбите од министерот за внатрешни работи,
Објавена на 22.02.2010 12:19:00
05.12.2009
На ден 04.12.2009 год. раководителот на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди Помошник на Министерот м-р Анета Станчевска заедно со
Објавена на 11.12.2009 11:04:00
29.11.2009
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди
Објавена на 29.11.2009 15:31:00
22.11.2009 Двонеделен извештај на дисциплинска комисија
Во текот на изминатите две недели по спроведена дисциплинска постапка
Објавена на 22.11.2009 15:23:00
27.10.2009
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди до Основното јавно обвинителство
Објавена на 27.10.2009 14:53:00
Улога на националниот превентивен механизам во следење на состојбите во полициските станици.
Објавена на 22.10.2009 13:34:00
14.08.2009
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди поднесе кривична пријава против Д.Д.(52), виш инспектор во увидна екипа при Одделението за криминалистичка техника
Објавена на 14.08.2009 14:35:00
24.07.2009 Интернационалнo антикорупциско летно училиште во Австрија
Во периодот од 09.07.2009 до 18.07.2009 година по трет пат во организација на БИА од Австрија, кофинансирано од ЕУ
Објавена на 24.07.2009 12:14:00
24.07.2009
На 17.07.2009 година, во периодот од 16,00 до 19,00 часот, од страна на вработени во Секторот за внатрешна контрола и
Објавена на 24.07.2009 11:59:00
24.07.2009
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди до Основното јавно обвинителство во Скопје поднесе
Објавена на 24.07.2009 11:46:00
24.07.2009
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди до Основното јавно обвинителство во Велес поднесе кривична пријава против Д.Н. (32) и Р.Г. (37),
Објавена на 24.07.2009 11:45:00
24.07.2009
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди до Основното јавно обвинителство во Гостивар поднесе кривична
Објавена на 24.07.2009 11:43:00
12.07.2009
Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се десет решенија против десет вработени во Министерството поради
Објавена на 12.07.2009 12:07:00
07.07.2009
На почетокот на месецов (06/07.07) во работна посета на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди
Објавена на 07.07.2009 12:49:00
28.06.2009
Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се единаесет решенија против единаесет вработени
Објавена на 28.06.2009 15:49:00
21.06.2009
Донесени решенија по дисциплински постапки против вработени во МВР по разни основи
Објавена на 22.06.2009 10:31:00
06.06.2009
Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се 11 решенија против 11 вработени во Министерството
Објавена на 06.06.2009 11:06:00
31.05.2009
Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се осум решенија против осумина вработени во
Објавена на 31.05.2009 10:47:00
23.05.2009
Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се пет решенија против петмина
Објавена на 23.05.2009 10:45:00
18.05.2009
Билателарна средба Македонија-Австрија
Објавена на 18.05.2009 15:34:00
17.05.2009
- Донесени решенија по дисциплински постапки против вработени во МВР по разни основи
Објавена на 17.05.2009 13:18:00
28.04.2009
- Донесени решенија по дисциплински постапки против вработени во МВР по разни основи
Објавена на 28.04.2009 14:29:00
23.04.2009
По претходно изготвен оперативен план вчера (22.04.) во периодот од 15 до 20 часот Секторот за внатрешна
Објавена на 23.04.2009 14:28:00
20.04.2009
Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се девет решенија против девет вработени
Објавена на 20.04.2009 14:27:00
14.04.2009
По претходно изготвен оперативен план на 10.04 во периодот од 15 до 20 часот Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди изврши контрола
Објавена на 16.04.2009 15:26:00
12.04.2009
Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се 11 решенија против 11 вработени во Министерството поради сторени повреди во работењето согласно одредбите
Објавена на 16.04.2009 14:48:00
04.04.2009
Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се четири решенија против четворица
Објавена на 04.04.2009 17:43:00
29.03.2009
Донесени решенија по дисциплински постапки против вработени во МВР по разни основи
Објавена на 29.03.2009 17:42:00
21.03.2009
Донесени решенија по дисциплински постапки против вработени во МВР по разни основи
Објавена на 21.03.2009 17:41:00
15.03.2009
- Донесени решенија по дисциплински постапки против вработени во МВР по разни основи
Објавена на 16.03.2009 13:57:00
07.03.2009
- Донесени решенија по дисциплински постапки против вработени во МВР по разни основи
Објавена на 07.03.2009 13:57:00
02.03.2009 СВКПС
Денес (02.03), во периодот од 6,00 до 11,00 часот, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди (СВКПС) при МВР,
Објавена на 02.03.2009 14:48:00
01.03.2009
Во текот на изминатите две недели по спроведена дисциплинска постапка, донесени се 13 решенија против 13 вработени во Министерството
Објавена на 02.03.2009 14:20:00
24.02.2009 СВКПС
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР, по претходно изготвен оперативен план, изврши
Објавена на 24.02.2009 14:19:00
24.02.2009 Контроли на патарините
Во текот на вчерашниот ден (23.02), во периодот од 14,00 до 19,00 часот, како и денес во периодот од 06,00 до 09,00 часот,
Објавена на 24.02.2009 14:18:00
18.02.2008 Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди
Во рамките на своите континуирани активности, а согласно наредбата од 04.01.2009 година за забрана на употреба
Објавена на 18.02.2009 14:23:00
16.02.2009 Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди
Вчера, 15.02.2009 година, согласно наредба од 12.02.2009 година издадена од Министерот за внатрешни работи, по претходно изготвен оперативен план,
Објавена на 15.02.2009 14:18:00
15.02.2009
Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се пет решенија против петмина вработени во
Објавена на 15.02.2009 14:17:00
10.02.2009 Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди
По претходно изготвен оперативен план, а согласно годишната наредба од 05.01.2009 година од Министерот за внатрешни работи,
Објавена на 10.02.2009 14:15:00
08.02.1009
- Донесени решенија по дисциплински постапки против вработени во МВР по разни основи
Објавена на 09.02.2009 10:56:00
03.02.2009
На 02.02.2009 година, во периодот од 10,30 до 12,30 часот согласно годишната наредба од 05.01.2009 година
Објавена на 09.02.2009 10:54:00
31.01.2009 СВКПС во контрола на патарините
На 30.01.2009 година во периодот од 15,30 до 19,30 часот, согласно годишната наредба од 05.01.2009 година
Објавена на 09.02.2009 10:52:00
26.012009 СВКПС во контрола на патарините
Денеска, 26.01.2009 година во периодот од 5,30 до 9,30 часот, согласно годишната наредба од 05.01.2009 година
Објавена на 09.02.2009 10:48:00
25.01.2009
Во текот на изминативе две недели по спроведена дисциплинска постапка, донесени се десет решенија
Објавена на 09.02.2009 10:47:00
21.01.2009 СВКПС во контрола на патарините
Вчера 20.01.2009 година во периодот од 07,00 до 10,00 часот, согласно годишната наредба од 05.01.2009 година
Објавена на 09.02.2009 10:41:00
17.01.2009 СВКПС во контрола на патарините
Вчера 16.01.2009 година во периодот од 15,00 до 18,00 часот, согласно годишната наредба од 05.01.2009 година
Објавена на 09.02.2009 10:40:00
10.01.2009 Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди
Во периодот од 06,30 до 09,30 часот, согласно годишната наредба од 05.01.2009 година од Министерот за внатрешни работи,
Објавена на 09.02.2009 10:38:00
05.01.2009
Следејќи ги препораките од ЕУ и имајќи ги во предвид основните цели, задачи и принципи за работа на Владата на Република Македонија за доследно спроведување на процесот на реформи на полицијата, како
Објавена на 27.01.2009 12:07:00
04.01.2009
Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се седум решенија
Објавена на 05.01.2009 11:53:00
Законот е најсилно оружје на полицијата
 
Програма за работа СВКПС 2015
(132 KB), 28.01.2015,

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СВКПС-2014
(387 KB), 28.01.2015,

Антикорупциска програма за 2012 година
(156 KB), 30.01.2012,

Акционен план за 2014 гог.
(53 KB), 03.02.2014,

Антикорупциска програма за 2014
(198 KB), 28.01.2015,

Акциски план за 2012 година
(85 KB), 30.01.2012,

Антикорупциска 2013
(170 KB), 28.01.2015,

Програма за работа СВКПС 2014
(136 KB), 07.02.2014,

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СВКПС 2012
(294 KB), 30.01.2014,

Правилник за вршење на работите на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди на Министерството за внатрешни работи
(119 KB), 28.01.2015,

Антикорупциска програма за 2010 година
(198 KB), 22.02.2010,

Извештај за работата на СВКПС за 2009 година
(222 KB), 22.02.2010,

Програма за работа на СВКПС за 2010 година
(118 KB), 22.02.2010,

Антикорупциска програма за 2009 година
(200 KB), 06.04.2009,

Програма за работа на СВКПС за 2009 година
(111 KB), 22.02.2010,

Извештај за работата на СВКПС за 2008 година
(164 KB), 20.05.2009,

Извештај за работата на СВКПС во првите три месеци од 2008 година
(124 KB), 20.05.2009,

Програма за работа на СВКПС за 2008 год.
(76 KB), 06.04.2009,

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СВКПС ЗА 2007
(70 KB), 06.04.2009,

Антикорупциска програма на МВР за 2008 год.
(150 KB), 06.04.2009,

09.12.2007 Антикорупциската програма во МВР дава позитивни резултати
(40 KB), 06.04.2009,

Извештај за работата на СВКПС за 2007 година
(154 KB), 06.04.2009,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава